Showing posts with label TET STUDY MATERIALS. Show all posts
Showing posts with label TET STUDY MATERIALS. Show all posts

வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம்

TNPSC Group 4, VAO, Group 2, Group 2A Exams, TET, Police Exam Exam Study Notes
 
6ம் வகுப்பு - வரலாறு (முதல் பருவம்)
 

வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம்


 • நமக்கு முன்னர் வாழ்ந்த மக்கள் பற்றிய  தகவல்களை ஆதாரங்களுடன் தொகுத்துக் கால வரிசைப்படி கூறுவது வரலாறு ஆகும்.
 • திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலுள்ள ஆதிச்சநல்லூரில் நூறு ஆண்டுகளாக அகழ்வாராய்ச்சிப் பணிகள் நடந்து வருகின்றன.
 • ஆதிச்சநல்லூரில் கி.பி. 2004இல் அகழ்வாராய்ச்சிப் பணியைத் தொடர்ந்தபோது ஒரே இடத்தில் 160க்கும் அதிகமான முதுமக்கள் தாழிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன.
 • பொதுவாக, வரலாற்றுக் காலம், வரலாற்றுக்கு முந்தையகாலம் என்று வரலாற்றினை இரு காலக்கட்டங்களாகப் பிரிக்கலாம்.

TET & TNPSC Tamil Study Materials | பேச்சுக்கலை

ஆய கலைகள் அறுபத்து நான்கு என்பர். அத்தைகய கலைகளுள் பேச்சுக்கலையும் ஒன்று.

பேச்சுக்கலை:

நுண்ணிய நூல்பல கற்றவற்கே அமையத்தக்க அரியதொரு கலையே பேச்சுக்கலை.
மேடைப்பேச்சில் நல்ல தமிழ்:

மேடைப்பேச்சில் நல்ல தமிழைக் கொண்டு மக்களை ஈர்த்தோர் தமிழ்த்தென்றல் திரு.வி.க, பேரறிஞர் அண்ணா, ரா.பி.சேதுப்பிள்ளை, நாவலர் சோமசுந்தர பாரதியார், குன்றக்குடி அடிகளார்.

பேச்சும் மேடைப்பேச்சும்:

பேச்சில் உணர்ந்ததை உணர்ந்தவாறு தெரிவித்தால் போதுமானது; ஆனால், மேடைப்பேச்சிலோ உணர்ந்ததனை உணர்த்தும் வகையிலும் தெரிவிக்க வேண்டும்.

கடற்பயணம் | TET, TNPSC Tamil Study Material

 • திரைகடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு எனக் கூறியவர் ஒளவையார்
 • யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிர் எனக் கூறியவர் கணியன் பூங்குன்றன்
 • தமிழர் பிற நாடுகளுக்குக் கடற்பயணம் மேற்கொண்ட செய்தி முந்நீர் வழக்கம் எனத் தொல்காப்பியத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 • பழந்தமிழர் பொருளீட்டுதலைத் தம் கடமையாகக் கருதினர். இதனைத் தொல்காப்பியப் பொருளதிகாரத்தில் இடம்பெற்றுள்ள பொருள்வயிற் பிரிவு விளக்குகிறது. பொருள்வயிற் பிரிவு, காலில் (தரைவழிப்பிரிதல்) பிரிவு, கலத்தில் (நீர்வழிப் பிரிதல்) பிரிவு என இருவகைப்படும்.
 • ஏலமும் இலவங்கமும் இஞ்சியும் மிளகும் மேற்காசிய நாடுகளில் நல்ல விலைக்கு விற்கப்பட்டன.
 • தமிழ்நாட்டில், பிற நாட்டார் உள்ளத்தைக் கவர்ந்த  பொருள்கள் முத்தும் பவளமும் ஆரமும் அகிலும் வெண்துகிலும் சங்கும் ஆகும்.
 • TET, TNPSC & Police Exam Tamil Study Notes

  திரைப்படத்தின் வரலாறு:

  ஒளிப்படம் எடுக்கும் முறையை 1830ஆம் ஆண்டு கண்டுப்பிடித்த பின்னர், எட்வர்ட் மைபிரிட்சு என்ற ஆங்கிலேயர் முதலில் ஓடும் குதிரையை இயக்கப்படமாக எடுத்து வெற்றிபெற்றார்.
  ஈஸ்ட்மன் என்பார் படச்சுருள் உருவாக்கும் முறையைக் கண்டுபிடித்தார்.
  எடிசன், ஒருவர் மட்டும் பார்க்கும் படக்கருவியைக் கண்டுபிடித்தார்.

  பிரான்சிஸ் சென்கின்சு என்ற அமெரிக்கர் 1894இல் ரிச்மண்ட் என்னுமிடத்தில் இயக்கப்படத்தைப் பலரும் பார்க்கும் வகையில் வடிவமைத்தார். புதிய படவீழ்த்திகள் உருவாக, இவருடைய கருத்துகளே அடிப்படையாக அமைந்தன.

  Samacheer Kalvi Tamil Model Question Paper

  Samacheer Kalvi Study Material for 
  TNPSC, TET, Police Exams
  6th Std to 12th Std
  Tamil Study Materials &
  Model Question Paper
  Prepared by Thiru.Palani Murugan, B.E.,

  வல்லினம் மிகும் இடங்கள்

  1. அ, இ, உ என்னும் சுட்டெழுத்துகளின் பின்னும், எ என்னும் வினாவெழுத்தின் பின்னும் வல்லினம் மிகும்.
  அ + பெயர் = அப்பெயர்
  இ + வழி = இவ்வழி

  வல்லினம் மிகா இடங்கள் - வல்லினம் மிகும் இடங்கள்

  1. அது, இது என்னும் சுட்டுப் பெயர்களின் பின் வல்லினம் மிகாது.

  2. எது, யாது என்னும் வினாச் சொற்களுக்குப் பின் வல்லினம் மிகாது.

  Tamil Grammar for All Competitive Exams

  Tamil Grammar  for
  TNPSC, TET, PG TRB, Police & All Competitive Exams 
   
  சமச்சீர்க்கல்வி பாடப்புத்தகத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்ட
  44 பக்கங்கள் கொண்ட முழுமையான 
  தமிழ் இலக்கணத் தொகுப்பு

  Samacheer Kalvi Tamil Notes of All competitive exams

  Samacheer Kalvi Notes for 
  TNPSC | PG TRB | Police Exams
  6th, 7th, 8th Tamil Notes
  by Palani Murugan
   
  8th Tamil Samacheer Kalvi Notes 
   

  TET Exam 2017 Paper-I & Paper-II Syllabus

  TAMIL NADU TEACHER ELIGIBLITY TEST (TNTET) - 2017
  TEACHER ELIGIBILITY TEST SYLLABUS PAPER - I
                                     
  CHILD DEVELOPMENT & PEDAGOGY     
  TAMIL                                                  

  TET & TNPSC Exam 10th Social Scinece Question Answers

  1. ஏகாதிபத்தியம் என்ற சொல் எம்மொழிச்சொல்லில் இருந்து வந்தது?
  (A) பிரஞ்சு
  (B) கிரேக்கம்
  (C) லத்தின்
  (D) ஆங்கிலம்
  See Answer:

  2. பழைய புத்தர் என அழைக்கப்பட்டவர் யார்?
  (A) தவேகர் சூசி
  (B) போதி தர்மர்
  (C) புத்த தத்தர்
  (D) ஆங்சான் சூயி
  See Answer:

  10th Samacheer Kalvi text book Tamil Grammar pdf

  10ம் வகுப்பு சமச்சீர்க்கல்வி பாடபுத்தகத்தில் உள்ள அனைத்து இலக்கண பகுதிகளையும் TNPSC & TET தேர்வு நோக்கில் இரண்டு பகுதிகளாக தொகுத்து வழங்கப்பட்டுள்ளது. படித்து தேர்வில் வெற்றி பெற வாழ்த்துகிறது
   

  Tamil Grammar for TNPSC & TET Exams | உவமை - உருவகம்

  உவமை என்பது, 
  ஒரு பொருளை அல்லது நிகழ்வை மற்றொரு பொருளோடு அல்லது நிகழ்வோடு ஒப்புமைப்படுத்துவது.
  உவமை, உவமிக்கும் பொருளைவிட உயர்ந்தது.
  உவமைத்தொடரில் உவமை முன்னும், பொருள் பின்னுமாக வரும்.
  (எ.கா.) மதி போன்ற முகம்:  மதி – உவமை; முகம் - உவமேயம்

  டிஇடி கல்வி உளவியல்

  • ஒப்பர் குழு என்பது - சம வயது குழந்தைகள்
  • ஒத்தக்கூறு (அ) ஒத்த குணங்கள் கோட்பாடு - தார்ண்டைக்
  • ஒத்த இயல்பு ஒத்தியல்பினை உருவாக்கும் என்ற கோட்பாட்டினை கூறியவர் -கிரிகோர் மெண்டல்
  • ஒத்த இயல்பு ஒத்த இயல்பினை உருவாக்கும் எனக் கூறியவர்-மெண்டல்
  • ஏன்? ஏதற்கு? எப்படி? என்ற கேள்விகள் எந்தப் பருவத்தில் ஏற்படுகின்றன - குழவிப் பருவம்.
  • ஏ எஸ் நீல் அவர்களால் துவங்கப்பட்ட சம்மர்ஹில் பள்ளி எங்கு துவக்கப்பட்டது - இங்கிலாந்திலுள்ள வைஸ்டன்
  • எவ்விதக் கருவியும் இன்றிப் பிறருடைய நடத்தையை அறிந்துகொள்ள உதவும் முறைபோட்டி முறை

  TET & TNPSC Exam Science Question Answers  1. ஒரு பொருளின் நிறையை ஒரு மில்லி கிராம் அளவிற்கு துல்லியமாக காணப் பயன்படுவது?
  (A) கோல் தராசு
  (B) வில் தராசு
  (C) இயற்பியல் தராசு
  (D) திருகு அளவி
  See Answer:

  2. ஒரு வினாடி நேரத்தில் ஒரு பொருளின் திசைவேகத்தில் ஏற்படும் மாற்றம் ------ எனப்படும்?
  (A) முடுக்கம்
  (B) திசைவேக மாற்றம்
  (C) இடப்பெயர்ச்சி
  (D) உந்தம்
  See Answer:

  TNPSC & TET EXAM SHORTCUTS CODE WORD

  தமிழகத்தில் செம்பு(காப்பர்), BAUXITE அதிகம் உற்பத்தி செய்யும் மாவட்டங்கள்:
  SHORTCUT CODE WORD : MANISA KOIRALA ((மனிஷா கொய்ராலா)
  MA - MADURAI, MAMANDUR
  NI - NILGRIS
  SA - SALEM
  KOI - KOVAI

  பாரதிதாசன் படைப்பு

  ஒரு இருண்ட வீடு அந்த வீட்டுக்குள்ளே ஒரு அழகின் சிரிப்பு கேட்டது உடனே பாண்டியன் பரிசு எடுத்துகிட்டு குடும்ப விளக்கு கொண்டு உள்ளே போனான் அங்கே வீரத்தாய்க்கு எதிர்பாராத முத்தம் கொடுத்து விட்டான் அது அவனுக்கு சஞ்சீவி பர்வதத்தின் சாரலாக இருந்தது ஆனால் அந்த வீரத்தாய் தமிழச்சியின் கத்தி எடுத்துகிட்டு சேரதாண்டவம் ஆடினாள் இந்த விசயம் முதியோர் காதல், இளைஞர் இலக்கியம் தமிழ் இலக்கியத்திற்கு தெரிந்து பிசிராந்தையார், சௌமி முன்னிலையில் குறிஞ்சித்திட்டில் பஞ்சாயத்து நடந்தது. இதுதான் கண்ணகி புரட்சி காப்பியம்.

  12ம் நூற்றாண்டு கவிஞர்கள்
  SHORTCUT CODE WORD : JOB_OK_S

  TET Exam Science Model Question Papers

  TNTET Exam Samacheer Kalvi text book model question answers - TNPSC Exam Science Notes - VAO Exam Science Study Materials
  prepared by Arivu TNPSC 

  prepared by Arivu TNPSC  

  prepared by Arivu TNPSC 

  TET & TNPSC Exam Study Materials

  ஓவியக்கலை
  7th Samacheer Kalvi Tamil  Text book Notes for TNPSC, TET, PG TRB Exams
 • தமிழர் வளர்த்த நுண்கலைகளின் வரிசையில் முன்னணியில் நிற்பது ஓவியக்கலை
 • கி.மு. 2000 ஆண்டுகட்கு முற்பட்ட காலத்தில் மக்கள் தாம் தங்கிய மலைக்குகைகளிலும் பாறைகளிலும் கோட்டோவியங்கள் வரைந்தனர்.
 • தமிழ்நாட்டில் சங்க காலத்திற்கு முன்னரே ஓவியங்கள் வரையப்பட்டன.
  தாம் வரைந்த ஓவியங்களை முதலில் கண்ணெழுத்து என்றே வழங்கியுள்ளனர்.
 • தமிழ் இலக்கியத்தில் எழுத்து என்பதற்கு ஓவியம் எனப் பொருள் என கூறும் நூல்கள் பரிபாடல், குறுந்தொகை.
 • ஓவியம் வரைதற்கு நேர்கோடு, கோணக்கோடு, வளைகோடு முதலியன அடிப்படையாகும்.  இவ்வாறு வரையப்படுபவை கோட்டோவியங்கள் எனப்படும்.
 • Next Page Home

  எமது தளத்தின் புதிய தகவல்களை மின்னஞ்சலில் பெற

  Guestbook

  உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு ஸ்டெடி மெடிரியலை இ.மெயிலில் இலவசமாக பெறுங்கள்.
  இமெயிலை பதிவு செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்
  இமெயில் இல்லாதவர்கள் புதிய இமெயில் முவரியை பெற

   

  TET, TNPSC ONLINE TEST