அரசர்களும் சிறப்புப் பெயர்களும்

 
முதலாம் மாறவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் : 
சோணாடு வழங்கியருளிய சுந்தர பாண்டியன்

முதலாம் சடையவர்மன் சுந்தர பாண்டியன் :
எம்மண்டலமும் கொண்டருளிய சுந்தர பாண்டியன்,
பொன்வேய்ந்த பெருமாள், திரிபுவன சக்ரவர்த்தி, மகாராஜாதிராஜா, ஸ்ரீபரமேஸ்வரன்.

முதலாம் மாறவர்மன் குலசேகரன் :

கொல்லம் கொண்ட பாண்டியன்

ஷெர்ஷா :
நவீன நாணய முறையின் தந்தை, அக்பரின் முன்னோடி

ஜஹாங்கீர் : உலகினை வெல்பவர் (உலகத்தின் வெற்றியாளர்)

ஷாஜகான் : உலகின் அரசன்

ஔரங்கசீப்:  ஆலம்கீர், பிரபஞ்சத்தை ஆளப்பிறந்தவன்

கிருஷ்ணதேவராயன் : ஆந்திர போஜன், கன்னட ராஜ்ய ராம ரமணன்

முதலாம் புலிகேசி : 
சத்யாச்சரியன், வல்லபன், தர்மமகாராஜன்

ஆதித்த சோழன் : மதுரை கொண்டான்

பராந்தக சோழன் : ஜகதேகவீரன்

சுந்தர சோழன் :
பொன் மாளிகைத் துஞ்சின தேவன், இரண்டாம் பராந்தகன்

இராஜராஜ சோழன் : 
மும்முடிச்சோழன், ஜெயம்கொண்டான், சிவபாதசேகரன், இராஜகேசரி, கேரளாந்தகன், நிகரிலிச் சோழன், நித்யவினோதன், பொன்னியின் செல்வன் , காந்தளூர்ச் சாலை கலமறுத்த மற்றும் கீர்த்தி பராக்கிரமன்

இராசேந்திர சோழன் : 
முடிகொண்ட சோழன், பண்டித சோழன்,கங்கை கொண்ட சோழன், கடாரம் கொண்டான்', 'மும்முடிச் சோழனின் களிறு'

முதலாம் குலோத்துங்கன் : 

 சுங்கம் தவிர்த்த சோழன், நிலமளந்த பெருமாள் மற்றும் திருநீற்றுச் சோழன்
Current Affairs 2017 in tamil pdf
TNPSC All Group Exam - Free online Test

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home

எமது தளத்தின் புதிய தகவல்களை மின்னஞ்சலில் பெற

Guestbook

உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு ஸ்டெடி மெடிரியலை இ.மெயிலில் இலவசமாக பெறுங்கள்.
இமெயிலை பதிவு செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்
இமெயில் இல்லாதவர்கள் புதிய இமெயில் முவரியை பெற