வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம்

TNPSC Group 4, VAO, Group 2, Group 2A Exams, TET, Police Exam Exam Study Notes
 
6ம் வகுப்பு - வரலாறு (முதல் பருவம்)
 

வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட காலம்


 • நமக்கு முன்னர் வாழ்ந்த மக்கள் பற்றிய  தகவல்களை ஆதாரங்களுடன் தொகுத்துக் கால வரிசைப்படி கூறுவது வரலாறு ஆகும்.
 • திருநெல்வேலி மாவட்டத்திலுள்ள ஆதிச்சநல்லூரில் நூறு ஆண்டுகளாக அகழ்வாராய்ச்சிப் பணிகள் நடந்து வருகின்றன.
 • ஆதிச்சநல்லூரில் கி.பி. 2004இல் அகழ்வாராய்ச்சிப் பணியைத் தொடர்ந்தபோது ஒரே இடத்தில் 160க்கும் அதிகமான முதுமக்கள் தாழிகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன.
 • பொதுவாக, வரலாற்றுக் காலம், வரலாற்றுக்கு முந்தையகாலம் என்று வரலாற்றினை இரு காலக்கட்டங்களாகப் பிரிக்கலாம்.
 • அக்கால மனிதர்கள் குறித்த எழுத்துப்பூர்வமான ஆதாரங்களும், பிற ஆதாரங்களும் கொண்ட காலத்தை வரலாற்றுக் காலம் என்கிறோம்.
 • இலக்கியங்கள், வரலாற்றுக் குறிப்புகள், கல்வெட்டுகள், செப்புப்பட்டயங்கள், ஓலைச்சுவடிகள் போன்றவற்றை எழுத்துப்பூர்வமான ஆதாரங்கள் எனலாம்.
 • பழைய கற்காலம் - Palaeolithic age (கி.மு.10,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்)
 • புதிய கற்காலம் - Neolithic age (கி.மு.10,000 -கி.மு.4000)
 • செம்புக் கற்காலம் - Chalcolithic age (கி.மு.3,000 -கி.மு.1500)
 • இரும்புக் காலம் - Iron age (கி.மு.1500 -கி.மு.600)
 • ஆதிமனிதன் பயன்படுத்திய கற்கருவிகளைக் கொண்டு கற்காலத்தைப் பழைய கற்காலம், புதிய கற்காலம் என இரண்டாகப் பிரிக்கலாம்.

பழைய கற்காலம்:

 • மனிதன் ஓரே இடத்தில் நிலையாகத் தங்கி வாழவில்ûல்; காடுகளில் வாழ்ந்தான், மரக்கிளைகளிலும், மரப்பொந்துகளிலும், குகைகளிலும் தங்கினான்.
 • ஆதிமனிதன் சிக்கிமுக்கிக் கற்களைப் பயன்படுத்தி நெருப்பை உண்டாக்கினான்.
 • ஆதிமனிதன் இடி, மின்னல் முதலியவற்றுக்குப் பயந்தான்; அவற்றை வணங்கினான்.
 • ஆதி மனிதன் தன்னைக் குளிர், வெயில், மழை போன்றவற்றிலிருந்து பாதுகாத்துக்கொள்ள இலை, தழைகள், மரப்பட்டைகள், விலங்குகளின் தோல் ஆகியவற்றை உடையாகப் பயன்படுத்தினான்.
 • கரடு முரடான கற்கள், மரக்கிளைகள், எலும்புகள், விலங்குகளின் கொம்புகளை கருவிகளாகப் பயன்படுத்தினான்.
 • ஆதிமனிதன் காடுகளில் கிடைத்த காய்கள், கனிகள், கிழங்குகள், விலங்குகளின் இறைச்சி முதலியவற்றை உண்டான்.

முக்கியத் தோற்றங்களின் ஆண்டுகள்:

 • பூமியின் தோற்றம்-460 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன்
 • மனிதனின் தோற்றம்-40,000 ஆண்டுகளுக்கு முன் (ஹோமோ செப்பியன்ஸ்)
 • வேளாண்மை தோன்றிய காலம்-சுமார் 8,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்
 • நகரங்களின் தோற்றம்-4700 ஆண்டுகளுக்கு முன்
 • கி.மு.கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன் (BC-Before Christ)
 • கி.பி.கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு பின்(AD-Anno Domini)
 • CE-Common Era - BCE-Before Common Era)
 • திருவள்ளுவர் பிறந்த ஆண்டு கி.மு.31 தி.மு. திருவள்ளுவருக்கு முன் (BT-Before Thiruvalluvar) 
 • தி.பி.திருவள்ளுவருக்குபின் (AT-After Thiruvalluvar)
 • மடியில் குழந்தையைக் கட்டிக் கொண்டு ஒரு பெண் அம்பு விடுவது போன்ற  ஒவியம் மத்தியப் பிரதேசத்திலுள்ள பிம்பேட்கா குகையில் உள்ளது.
 • இந்த ஓவியத்தால் பெண்களும் வேட்டையாடினர் என்பதை அறிய முடிகிறது.
 • இந்தியாவில் பழைய கற்காலக் கருவிகள் கிடைக்கப்பெற்றுள்ள இடங்கள்:
 • மத்தியபிரதேசம்-சோன் ஆற்றுப்படுகை, பிம்பேட்கா, ம்ஹேஸ்வா.
 • ராஜஸ்தான் - லூனி ஆற்றுச்சமவெளி
  read more & download pdf fileNo comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home

எமது தளத்தின் புதிய தகவல்களை மின்னஞ்சலில் பெற

Guestbook

உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு ஸ்டெடி மெடிரியலை இ.மெயிலில் இலவசமாக பெறுங்கள்.
இமெயிலை பதிவு செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்
இமெயில் இல்லாதவர்கள் புதிய இமெயில் முவரியை பெற