தமிழில் உள்ள தொகைச் சொற்கள்

இருமை        -    இம்மை, மறுமை
இருவினை    -    நல்வினை, தீவினை
இருதிணை    -    உயர்திணை, அஃறிணை
இருசுடர்        -    ஞாயிறு, திங்கள்
ஈரெச்சம்        -    வினையெச்சம், பெயரெச்சம்

மூவிடம்        -    தன்மை,முன்னிலை, படர்க்கை
முந்நீர்        -    ஆற்றுநீர், ஊற்றுநீர், மழைநீர்
முப்பால்        -    அறத்துப்பால், பொருட்பால்,   காமத்துப்பால்
முத்தமிழ்    -    இயற்றமிழ், இசைத்தமிழ்,  நாடகத்தமிழ்
முக்காலம்    -    இறந்தகாலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம்
மூவேந்தர்    -    சேரன், சோழன், பாண்டியன்
முக்கனி    -    மா, பலா, வாழை
நான்மறை    -    ரிக், யசூர், சாம, அதர்வணம்

நாற்குணம்    -    அச்சம், மடம், நாணம், பயிர்ப்பு
நாற்படை    -    தேர், யானை, குதிரை, காலாள்
நாற்றிசை    -    கிழக்கு, மேற்கு, தெற்கு, வடக்கு, நாற்பால்

read more....
Click and Download Pdf File
Click and download Audio File

No comments:

Post a Comment

Previous Page Next Page Home

எமது தளத்தின் புதிய தகவல்களை மின்னஞ்சலில் பெற

Guestbook

உங்கள் இ.மெயில் முகவரியை இங்கே பதிவு செய்து தினம் ஒரு ஸ்டெடி மெடிரியலை இ.மெயிலில் இலவசமாக பெறுங்கள்.
இமெயிலை பதிவு செய்ய இங்கே சொடுக்கவும்
இமெயில் இல்லாதவர்கள் புதிய இமெயில் முவரியை பெற